Posted by on December 3, 2018

old tyresПо правило дистрибуторите са длъжни да предоставят площ, в територията на подмяна и продажбата на автомобилни гуми, там където гражданите да могат да връщат своите ИУГ и в следствие да са давани за използване или/и обработване. За да се облекчат производителите и вносителите при заплащане на такса за гуми, Гумирек ЕАД предлага на своите собствени членове, адекватна с-ма по събиране, транспортиране, оползотворяване или/и обработване на гуми.

Екотакси за обработване на гуми се налагат поради, нуждата от създаване на системи за събиране, преместване, ползване и/или рециклиране, за да се спрат унищожението върху околната среда. Често гумите са складирани на огромни купища или дори директно хвърлени на открито. В продължителен недостига на създадени системи по събиране, транспортиране, оползотворяване и/или обработване на гуми, носи след себе си до несигурност за екологичното равновесие. В кратък план може това да допринесе до зараждането на невиждани пожари.

Организацията Гумирек ЕАД знае важността на проблема, свързан с наложителното по закон преработване на автомобилни гуми. Услугите ни решават спорната тема с излезлите от употреба автомобилни гуми от събирането им до еко оползотворяване или/и обработване.

Притежаваме невероятната възможност да свалим от товара на наложителното заплащане на таксата за продукти за автомобилни гуми, тъй като бихме могли да ги използваме при най-ниски разноски. Работим за това те да не са оставени в природата, да не зацапват и да не причиняват ситуации от рисков характер.

Вижте още: http://gumirec.com/bfr/За-Нас

Posted in: Uncategorized